Nieuws

Woensdag 15 december 2020

Vanaf 16 december zijn de scholen dicht in verband met het coronavirus.
Voor de leerlingen van groep Start, groep Alfa, groep 1A en groep 1C geldt:
Deze week werken de leerlingen thuis aan huiswerktaken.
De leerlingen hebben vakantie van 19 december t/m 3 januari.
Vanaf 4 januari verwachten we uw zoon/dochter weer op school.
De lessen op school starten dan weer voor groep start, groep Alfa, groep 1A en groep 1C. De leerlingen gaan 4 dagen naar school, en werken één dag thuis.
Natuurlijk zullen we op school alle coronaregels in acht nemen.

Voor de leerlingen van route 2 en route 3 geldt:

De school is vanaf 16 december gesloten tot 18 januari 2021. Op 16 december werken de leerlingen thuis aan huiswerktaken. De onlinelessen starten op donderdag 17 december.
De leerlingen hebben vakantie van 19 december t/m 3 januari.
Van 4 januari tot 18 januari krijgen de leerlingen 4 dagen in de week online les, en komen 1 dag in de week naar school.
Het schoolteam zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat de leerlingen geen leerachterstanden op lopen. We verwachten ook een goede inzet van onze leerlingen.

Het thuis meedoen met alle onlinelessen en huiswerk maken is verplicht! Het is onderwijstijd! De aanwezigheid wordt gecontroleerd!

Leerlingen die thuis niet optimaal mee kunnen doen met de online lessen krijgen van de mentor een bericht dat ze op school de lessen volgen, of huiswerk kunnen maken op school.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of bellen naar school (0118-650540), óf mailen naar info@iskw.nl

Oktober 2020
De volgende informatie is 5 oktober per brief meegegeven aan de leerlingen. Vertalingen in het Engels, Arabisch en Tigrinya via de school verkrijgbaar.

Nu het aantal besmettingen met het corona-virus in heel Nederland weer snel toeneemt, heeft de overheid het advies gegeven aan personeel en leerlingen van alle scholen, om een mondkapje te dragen in de gangen en tijdens de pauzes.

De ISK Walcheren volgt dit advies van de overheid op, omdat het dragen van een mondkapje tijdens de drukke momenten in de school extra veiligheid biedt aan leerlingen en personeelsleden tegen een besmetting met het corona-virus.

Daarom geldt vanaf dinsdag 6 oktober op de ISK Walcheren een DRINGEND ADVIES voor het dragen van een MONDKAPJE:

· Alle leerlingen dragen een mondkapje in de school: voor en na schooltijd, in de pauzes en tijdens lokaalwisselingen in de kantine, in de gangen en op de trap.

· Alle personeelsleden dragen een mondkapje in de school: voor en na schooltijd, in de pauzes en tijdens lokaalwisselingen in de kantine, in de gangen en op de trap.

Daarnaast blijven alle bestaande regels voor leerlingen heel erg belangrijk!

· Bij verkoudheidsklachten en/of koorts en/of moeilijk kunnen ademen blijven we thuis

· We houden altijd 1,5 m afstand tot alle personeelsleden en overige volwassenen in de school

· We wassen onze handen veel keren op een dag

· We hoesten en niesen in onze elleboog

We vragen uw begrip en uw medewerking en gaan ervan uit dat alle leerlingen vanaf morgen op de aangegeven momenten een mondkapje dragen op school.

We wensen u veel gezondheid toe!

September 2020
We zijn erg blij dat vanaf de start van dit schooljaar alle leerlingen weer de hele week naar school kunnen komen en weer alle lessen kunnen volgen! Helaas is het coronavirus nog actief en moeten we heel voorzichtig zijn om elkaar niet met dit virus te besmetten.

Op school hoeven de leerlingen onderling geen afstand te houden, maar er moet wel altijd 1,5 m afstand zijn tot het personeel van de school. Daarover zijn afspraken gemaakt met de leerlingen en daar houden alle leerlingen zich goed aan.

Ook zijn er afspraken met leerlingen gemaakt over ziekmelden, thuisblijven en weer naar school gaan. Zeker nu de herfst begint en we merken dat er meer leerlingen verkouden zijn, is het ook heel belangrijk om u als ouders te informeren over deze zaken.

Hieronder vindt u daarom alle regels en afspraken die hiervoor op school gelden.
We willen u dringend vragen alle informatie goed door te lezen en deze regels te volgen.
Als we ons allemaal aan deze afspraken houden, dan blijft het voor iedereen zo veilig mogelijk op school!

Ziekmelding i.v.m. corona gerelateerde klachten

U meldt uw zoon/dochter ziek als hij/zij één of meer klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus. Uw zoon/dochter moet dan thuisblijven en mag pas weer naar school komen nadat hij/zij 1 dag geen klachten meer had. Uw zoon/dochter mag niet naar buiten en mag geen bezoek ontvangen.

Uw kind heeft één of meer van de volgende klachten:

Wat moet u doen / wat u moet weten:

Bij:
 Neusverkoudheid
 Hoesten
 Plotseling verlies van reuk of smaak

• U meldt uw zoon/dochter ziek (tel. 0118 650540)
• Uw kind blijft thuis zolang het klachten heeft!
• Wij adviseren u een coronatest te laten afnemen bij uw kind
• Uw kind kan huiswerk maken volgens de planner
• Als de klachten weg zijn, blijft uw kind nog 1 extra dag thuis werken
• Uw kind meldt zich beter bij de mentor
• De mentor vertelt wanneer uw kind weer naar school mag komen

Bij:
 Benauwdheid / moeilijk ademen
 Verhoging van temperatuur / koorts vanaf 37,5 ˚

• U meldt uw zoon/dochter ziek (tel. 0118 650540)
• Uw kind blijft thuis zolang het klachten heeft!
• Wij adviseren u een coronatest te laten afnemen bij uw kind
• Als de klachten weg zijn, blijft uw kind nog 1 extra dag thuis
• Ook de broer(s) en zus(sen) mogen niet naar school komen
• Uw kind meldt zich beter bij de mentor
• De mentor vertelt wanneer uw kind weer naar school mag komen
• De broer(s) en zus(sen) mogen dan ook weer naar school komen

CORONA-test

• Wij adviseren u uw kind bij bovengenoemde klachten te laten testen bij de GGD.
• U kunt daarvoor een afspraak maken via het volgende telefoonnummer: 0800-1202
• Als u de uitslag van de corona-test heeft gekregen belt u naar de school

Huiswerk maken

Als uw kind thuis moet blijven en niet erg ziek is kan hij/zij huiswerk maken. De mentor zorgt voor een weekplanner waar het huiswerk op staat. Door het huiswerk te maken zal uw kind zo min mogelijk achterstand oplopen.

Met klachten op school? Naar huis!!

Indien uw kind op school komt met één of meer corona gerelateerde klachten, wordt hij/zij naar huis gestuurd. Indien uw kind gedurende de schooldag één of meer corona gerelateerde klachten ontwikkelt, wordt hij/zij ook naar huis gestuurd. Indien er sprake is van verhoging, koorts en/of benauwdheid, worden ook eventuele gezinsleden op de ISKW naar huis gestuurd. De ouders worden direct gebeld én geïnformeerd via een informatiebrief die uw kind mee naar huis neemt.

Nieuws