Nieuws

Ziekmelding i.v.m. corona gerelateerde klachten

U meldt uw zoon/dochter ziek als hij/zij één of meer klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus. Uw zoon/dochter moet dan thuisblijven en mag pas weer naar school komen nadat hij/zij 1 dag geen klachten meer had. Uw zoon/dochter mag niet naar buiten en mag geen bezoek ontvangen.

Uw kind heeft één of meer van de volgende klachten:

Wat moet u doen / wat u moet weten:

Bij:
 Neusverkoudheid
 Hoesten
 Plotseling verlies van reuk of smaak

• U meldt uw zoon/dochter ziek (tel. 0118 650540)
• Uw kind blijft thuis zolang het klachten heeft!
• Wij adviseren u een coronatest te laten afnemen bij uw kind
• Uw kind kan huiswerk maken volgens de planner
• Als de klachten weg zijn, blijft uw kind nog 1 extra dag thuis werken
• Uw kind meldt zich beter bij de mentor
• De mentor vertelt wanneer uw kind weer naar school mag komen

Bij:
 Benauwdheid / moeilijk ademen
 Verhoging van temperatuur / koorts vanaf 37,5 ˚

• U meldt uw zoon/dochter ziek (tel. 0118 650540)
• Uw kind blijft thuis zolang het klachten heeft!
• Wij adviseren u een coronatest te laten afnemen bij uw kind
• Als de klachten weg zijn, blijft uw kind nog 1 extra dag thuis
• Ook de broer(s) en zus(sen) mogen niet naar school komen
• Uw kind meldt zich beter bij de mentor
• De mentor vertelt wanneer uw kind weer naar school mag komen
• De broer(s) en zus(sen) mogen dan ook weer naar school komen

CORONA-test

• Wij adviseren u uw kind bij bovengenoemde klachten te laten testen bij de GGD.
• U kunt daarvoor een afspraak maken via het volgende telefoonnummer: 0800-1202
• Als u de uitslag van de corona-test heeft gekregen belt u naar de school

Huiswerk maken

Als uw kind thuis moet blijven en niet erg ziek is kan hij/zij huiswerk maken. De mentor zorgt voor een weekplanner waar het huiswerk op staat. Door het huiswerk te maken zal uw kind zo min mogelijk achterstand oplopen.

Met klachten op school? Naar huis!!

Indien uw kind op school komt met één of meer corona gerelateerde klachten, wordt hij/zij naar huis gestuurd. Indien uw kind gedurende de schooldag één of meer corona gerelateerde klachten ontwikkelt, wordt hij/zij ook naar huis gestuurd. Indien er sprake is van verhoging, koorts en/of benauwdheid, worden ook eventuele gezinsleden op de ISKW naar huis gestuurd. De ouders worden direct gebeld én geïnformeerd via een informatiebrief die uw kind mee naar huis neemt.

Nieuws