Voor ouders

Schoolkosten

Aan het volgen van lessen bij de ISK Walcheren zijn geen kosten verbonden. We vragen geen lesgeld, en geen ouderbijdrage.
De eventuele reiskosten kunnen in sommige gevallen via de gemeente worden vergoed.
Ook zijn vergoedingen mogelijk voor een laptop of computer, bijvoorbeeld via de stichting Leergeld.
Leerlingen van 18 jaar en ouder hebben recht op tegemoetkoming in de studiekosten. Informatie over deze regelingen kunt u opvragen bij de mentor of de trajectbegeleider van de leerling.