Onze school

Visie

Onze visie op NT2-taalleren en het schoolklimaat

Enerzijds ziet de ISK Walcheren NT2-taalleren als een doel. Het verwerven van een bepaald NT2-taalniveau is een ambitieus richtpunt om naar toe te werken met de leerling. Dit behalen van een bepaald niveau Nederlands is noodzakelijk om succesvol verder te kunnen leren op een passende vervolgopleiding.
De school heeft als taak om effectief en kwalitatief goed NT2-taalonderwijs te verzorgen voor de leerling en zoveel mogelijk maatwerk te bieden, waarbij zowel leerling als docent verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van de gestelde doelen.

Anderzijds ziet de ISK Walcheren NT2-taalleren ook als een middel. Om als mens/leerling zelfredzaam te worden: om te kunnen participeren/integreren, groeien en leven in de samenleving, is het leren van de Nederlandse taal van wezenlijk belang. De taal leren en beheersen geeft de leerling de mogelijkheid om betekenis te geven aan zijn/haar leven, om kennis te vergaren, informatie over te dragen, zich sociaal-emotioneel uit te drukken, relaties aan te gaan.

De verschillen in leeftijd, niveau, cultuur en religie tussen de leerlingen op de ISK Walcheren spelen op school geen rol. Overeenkomsten, vriendschap, tolerantie en respect voor elkaar wel! Alle leerlingen kunnen en mogen zichzelf zijn.
Op de ISK Walcheren willen wij het NT2-taalonderwijs aanbieden in een veilig en zorgzaam schoolklimaat, waarin iedere leerling zich welkom en gewaardeerd voelt en waarbinnen de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en leren.
De ISK Walcheren werkt vanuit de volgende kernwaarden:

 Samen werken aan toekomstperspectief
 Veilig en zorgzaam
 Respectvol
 Iedereen anders, iedereen gelijkwaardig

De ISK Walcheren wil met haar onderwijs in de maatschappij staan en het NT2-taalonderwijs zal dan ook moeten reizen tussen de school en de buitenwereld en deze met elkaar verbinden. Beiden moeten een leer- en oefenplaats zijn.