Onze school

Lesprogramma

Hier vind je meer informatie over ons onderwijsprogramma.

De ISK Walcheren geeft volledig dagonderwijs. Het programma bestaat voor een groot deel uit taallessen NT2-Nederlands, maar ook andere vakken, zoals Rekenen/Wiskunde, Engels, ICT, Burgerschapsvorming, Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Gymnastiek staan op het programma.