Onze school

Leerroutes

De ISK Walcheren werkt met de landelijke leerlijnen. Deze zijn in opdracht van het ministerie van OCW opgesteld door het LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) en het ITTA (kennisinstituut voor taal van de Universiteit van Amsterdam). Hieronder ziet u de leerlijnen zoals die zijn opgesteld en de streefdoelen van Nederlands die erbij horen.

Uitstroomprofielen ISK
Op deze afbeelding ziet u de verschillende uitstroommogelijkheden na het ISK-onderwijs.
Streefdoelen Nederlands als tweede taal
Op deze afbeelding ziet u de streefdoelen Nederlands die horen bij de verschillende leerroutes.