Onze school

De Internationale Schakel Klas Walcheren is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren.

Uw zoon of dochter staat als leerling ingeschreven bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW), of de Scholengemeenschap Nehalennia, onderdeel van de Mondia Scholengroep. De ISK Walcheren heeft een regionale functie voor de provincie Zeeland boven de Westerschelde.

De ISK stelt zich voor

De Internationale Schakel Klas Walcheren is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren.

Lees meer

Leerroutes

De ISK Walcheren werkt met de landelijke leerlijnen. Deze zijn in opdracht van het ministerie van OCW opgesteld door het LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) en het ITTA (kennisinstituut voor taal van de Universiteit van Amsterdam).
Hieronder ziet u de leerlijnen zoals die zijn opgesteld en de streefdoelen van Nederlands die erbij horen.

Lees meer

Zorg en begeleiding

Op de ISK Walcheren zijn de groepen klein. De reguliere groepen bestaan uit maximaal 15-17 leerlingen. Een alfabetiseringsklas bestaat uit maximaal 10-12 leerlingen. Doordat de groepen klein zijn kan de docent maatwerk leveren en de leerlingen individuele aandacht geven.
In periodieke leerlingbesprekingen worden resultaten, welbevinden en zorg m.b.t. de leerlingen doorgesproken.

Lees meer

Lestijden

Iedere klas heeft een eigen lesrooster. De meeste klassen starten om 8.30 uur. De eindtijden kunnen dagelijks verschillen. Roosterwijzigingen worden in de school opgehangen en gecommuniceerd.

Lees meer