Voor ouders

Aanmelden nieuwe leerling

Leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld.

Voorwaarden

  • Het kind is tussen de 12 en 18 jaar oud, nieuwkomer in Nederland en heeft (intensief) taalonderwijs nodig om te kunnen schakelen naar een passende vervolgopleiding.

Hoe meldt u uw kind aan?

  • Neem contact op met de trajectbegeleider. Dat kan telefonisch of per mail. Zie de contactgegevens op de site.
  • Ouder(s)/verzorger(s) en kind worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Voorbereiding intakegesprek:

  • Neem het ID-bewijs of het paspoort van uw kind mee.
  • Neem een bewijs mee waar de datum binnenkomst in Nederland op staat.
  • Neem zoveel mogelijk gegevens van de vorige school/scholen mee.

Het intakegesprek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Uitleg over het ISK-onderwijs.
  • Invullen van het inschrijfformulier.
  • Relevante informatie verkrijgen over uw kind.

Na het intakegesprek wordt een afspraak gemaakt voor een intaketoets, indien nodig. De intaker bekijkt, samen met de schoolleiding, of de ISK de meest geschikte onderwijsvorm is voor uw kind. U krijgt na het intakegesprek zo snel mogelijk bericht over de plaatsing.