Voor ouders

Ziek of afwezig

Ziekte
Als een leerling ziek is, dan moeten ouders/verzorgers vóór 9.00 uur ’s ochtends naar school bellen: 0118-650540.

Afspraken
Afspraken met bijvoorbeeld de dokter/tandarts moeten altijd buiten schooltijd gemaakt worden. Is de afspraak toch onder schooltijd, dan moet dit ruim vooraf op school worden gemeld. De leerling moet een afsprakenbrief of -kaart laten zien op school, of een brief van de ouders. Ouders kunnen ook naar school bellen om een afspraak van de leerling door te geven

Aanvraag extra verlof
Elders op de website vindt u alle vakanties en vrije dagen in een overzicht. Als u om dringende redenen verlof wilt aanvragen voor uw kind buitenom deze data, dan dient u dit uiterlijk twee weken van te voren aan te vragen middels een formulier Aanvraag extra verlof. Uw zoon/dochter kan dit formulier bij zijn/haar mentor opvragen. De teamleider van de school zal uw aanvraag beoordelen en al dan niet toestemming geven voor het extra verlof.