Onze school

Beoordeling en rapportage

Twee maal per jaar worden het niveau en de vorderingen van elke leerling getoetst tijdens een speciale toetsperiode.

Voor de vakken NT2, rekenen en Engels worden methode-onafhankelijke toetsen ingezet binnen het Europees Referentie Kader en het Referentiekader voor rekenen en taal. De periodieke toetsresultaten van de leerling worden door het schoolteam besproken in de rapportvergaderingen. Daarna krijgt de leerling het rapport en volgt een gesprek met de ouders/verzorgers.