Onze school

Schoolregels

Onze schoolregels.

Op tijd komen

De leerlingen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die 3 keer ongeoorloofd te laat is gekomen, moet zich de volgende dag om 8 uur op school melden.

Telefoon

in de klas doen de leerlingen hun telefoon uit en plaatst hem in de speciale telefoontas. Het personeel van de school mag een telefoon innemen van een leerling die zich niet aan deze regel houdt. De leerling krijgt dan zijn/haar telefoon aan het einde van de middag terug.

Kledingvoorschriften

Speciale kleding voor de gymles is verplicht. Voor de gymlessen moeten de leerlingen zelf meenemen: een sportbroek, een t-shirt en gymschoenen. Meisjes mogen tijdens de gymles geen lange rok dragen en alleen het dragen van een korte hoofddoek (sporthoofddoek) is toegestaan tijdens de gymlessen.
Kook- en technieklessen: tijdens deze praktijklessen is het vanwege de veiligheid, voor meisjes die een hoofddoek dragen, alleen toegestaan om een korte hoofddoek te dragen.

Foto’s, filmpjes en geluidsopnames

Het is in school en op het plein verboden om foto’s (ook selfies) of filmpjes te maken. Er mogen ook geen geluidsopnames gemaakt worden.

Energydrink

Het drinken en meenemen van energydrankjes is verboden.

Het dragen van een pet, capuchon, muts en jas

In de school draag je geen pet, muts of capuchon. Je jas hang je aan de kapstok in de gang en je pet/muts stop je in je tas.

Roken

Scholen zijn sinds 1 augustus 2020 verplicht om een rookvrij schoolterrein te hebben. In en om de school mag daarom niet worden gerookt.

Alcohol en drugs

Het is verboden alcohol of drugs mee te nemen of te gebruiken in de school, op het schoolplein of in de buurt van de school. Als een leerling alcohol of drugs heeft gebruikt, dan mag hij/zij niet in de les. De school licht de ouders in. De leerling wordt geschorst. Als een leerling drugs bij zich heeft op school worden de ouders en de politie gewaarschuwd en volgt er een schorsing of een definitieve verwijdering van school.

Wapens en vuurwerk

Wapens en vuurwerk zijn verboden, ook in de buurt van de school. Als er bij een leerling een wapen of vuurwerk wordt aangetroffen, wordt de politie gewaarschuwd en volgt er een schorsing of een definitieve verwijdering van school.

Controle jassen/tassen

Het personeel van de school mag de tas en jas van een leerling controleren als we denken dat er iets is gestolen, of als we denken dat iemand drugs, alcohol of wapens bij zich heeft. Ook wordt er soms een preventieve jassen/tassen controle uitgevoerd in bepaalde klassen door de school, samen met de politie. Dit is voor de veiligheid van iedereen.

Respect

Als er een conflict is lossen we dat op school op met praten en nooit met vechten. Een leerling die vecht wordt geschorst.

De ISK Walcheren gaat respectvol om met haar leerlingen. Leerlingen van de ISK hebben respect voor alle mensen die daar werken, voor alle andere leerlingen, voor de spullen van anderen, voor het gebouw en voor de omgeving van de school.