Voor ouders

Ouderbetrokkenheid

De ISK vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij de school. De ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen worden regelmatig uitgenodigd voor een gesprek over de voortgang en het welbevinden van de leerling. We verwachten dat de ouders aanwezig zijn tijdens deze momenten. Vanzelfsprekend kunnen ouders ook zelf contact zoeken met de mentor als er belangrijke zaken spelen in het leven van de leerling.

Enkele keren per jaar wordt er een Oudercollege georganiseerd. Dit is een informatieve bijeenkomst voor een groep ouders, en heeft iedere keer een thema. Bijvoorbeeld: met welke instanties heeft u op school te maken en hoe is het vervolgonderwijs georganiseerd. U krijgt via uw kind de uitnodiging hiervoor.