Internationale Schakelklas Walcheren

De ISK (Internationale Schakelklas) is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In de ISK worden leerlingen opgevangen uit alle delen van de wereld die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen.

De leerlingen in de ISK leren in gemiddeld twee jaar voldoende Nederlands om door te kunnen stromen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) of Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op een succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving en kunnen ze kennismaken met aspecten van de Nederlandse cultuur. De voornaamste taak van de ISK is het ‘schakelen’ van anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs, op het niveau dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden.

Lees meer